Prevenció

Descripció
S’han proposat diversos programes de prevenció primària i secundària tant per les lesions musculars com tendinoses. En general, sembla que poden disminuir la incidència, però l'evidència científica encara és limitada i només s’ha pogut comprovar en determinats patologies i grups d’esportistes.
Control del risc de dany muscular en esportistes: avaluació metabolòmica de l'estat de forma i recuperació ( Dr Daniel Medina i Dr Guillermo Quintás ) - Edició 2013
Edició 2013

Investigadors: Dr Daniel Medina i Dr Guillermo Quintás

L'esport professional implica l'activitat física extenuant i intensa que comprèn dues fases, anaeròbica i aeròbica . Els jugadors de futbol són sotmesos a programes d'entrenament intens per augmentar la seva resistència i velocitat , així com per reduir els temps de recuperació. Un alt nombre de partits i entrenaments al calendari anual pot causar la producció desequilibrada de radicals lliures que pot provocar una pèrdua de l'homeòstasi cel•lular redox, provocant l'aparició de síndromes de sobreentrenament (és a dir, un cercle viciós comú a causa d'un desequilibri entre l'exercici i la recuperació, que porta a una inflamació transitòria i a una reducció de la capacitat) que condueixen a respostes inflamatòries després de l'exercici amb la propagació de dany muscular.

Aquest projecte se centra en el desenvolupament d'un model metabolòmic per analitzar l'estat de forma i recuperació dels atletes professionals al llarg d'una temporada. Per tant, proporcionaria una eina addicional per a dissenyar un entrenament personalitzat que podria reduir el risc de dany muscular com a conseqüència de la pràctica esportiva .

El projecte verificarà les següents hipòtesis :

H1. L'estat d'estrès oxidatiu de jugadors professionals es pot descriure per un model multivariant basat en un subconjunt reduït de biomarcadors metabòlics.

H2. El model es podria utilitzar per monitoritzar l'estat físic dels esportistes, així com la seva recuperació després del partit. Aquesta informació seria útil per a la implementació gradual de programes de dieta i entrenament per tal de mantenir un alt rendiment durant la temporada esportiva.

Per tal d'assolir aquest objectiu, es prendran mostres abans de l'exercici i durant la fase de recuperació i s'analitzaran a fons per estudiar la resposta metabolòmica dinàmica a l'exercici.
INFLUÈNCIA DELS POLIMORFISMES GENÈTICS (SNPs) A GENS RELACIONATS AMB LA REPARACIÓ DEL TEIXIT CONNECTIU AL GRAU DE LESIÓ I TEMPS DE RECUPERACIÓ (Rosa Artells i Ricard Pruna) - Edició 2012
Edició 2012

Investigadors: Rosa Artells i Ricard Pruna

Introducció: En els últims anys, han començat a publicar estudis que mostren la importància del component genètic en la patogènesi de les non-contact tissue injuries.

Objectius: Analitzar la relació existent entre polimorfismes genètics (SNPs) en gens relacionats amb reparació i regeneració tissular i la seva possible relació amb la reparació, regeneració tissular, incidència lesional més del temps de recuperació de les non-contact tissue injuries.

Material i Mètodes: Es va analitzar la sang de 73 jugadors de futbol professional i es van enregistrar les noncontact soft tissue injuries (tipus, grau i temps de recuperació) d'aquests. Els SNPs analitzats van ser: Elastin (Eln); Titin (TTN); SRY-related HMG-box (SOX15); Insulin-like growth factor 2 (IGF2); Chemokine, CC motif, ligand 2 (CCL2); Collagen type I alpha1 (COL1A1); Collagen type 5 alpha 1 (COL5A1) and Tenascin C (TNC). L’anàlisi dels SNP es va realitzar mitjançant la tècnica de la Discriminació al•lèlica.

Resultats: Es van enregistrar 242 lesions. 203 van ser musculars, relacionant el grau de lesió amb IGF2 (p = 0.032). Observem certa tendència entre el grau de lesió muscular i CCL2 (p = 0,013) i COL5A1 (p = 0.07). 24 lesions van ser articulars relacionant l'elastina amb el grau de lesió (p = 0,009) i el temps de recuperació (p = 0,027). No es va observar cap relació entre els SNPs estudiats i el grau o temps de recuperació de les 15 lesions tendinoses.

Conclusions: SNPs en IGF2, CCL2, COL5A1 i ELN es poden relacionar amb el grau de la lesió i el temps de recuperació de non-contact soft tissue injuries.

Utilitat: Conèixer aquestes dades i determinar el perfil genètic dels esportistes professionals pot ser d'utilitat, segons han assenyalat els responsables d'aquest estudi, a l'hora de planificar els entrenaments per intentar minimitzar el risc de lesió en els jugadors més predisposats genèticament a patir i poder anticipar el temps de recuperació quan s'han produït.Figura1: Relació IGF2, CCL2 i COL5A1 amb el grau de la lesió muscular. A) Individus heterozigots GC IGF2 presentaran lesions de menys gravetat. B) La presència l'al•lel C en CCL2 confereix un genotip protector respecte a la gravetat de la lesió. C) tendència que mostraria que la presència de l’al•lel T podria produir a l'individu lesions de major gravetat.Figura 2: Relació de la ELN amb el grau de lesió i el temps de recuperació en les lesions lligamentoses. A) L'absència l'al•lel G implicarà que l'individu pateixi lesions de major gravetat. B) La presència l'al•lel G determina que els individus presentin temps de recuperació més ràpids.Taula: Freqüències genotípiques relacionades amb la gravetat
Perfil de força i flexibilitat muscular en jugadors de hoquei d'èlit. (Joaquim Chaler Vilaseca) - Edició 2011
Edició 2011

Investigador: Joaquim Chaler Vilaseca:

Objectius: Descriure el perfil de flexibilitat i força en jugadors de hoquei d’elit, analitzar la relació entre aquests paràmetres i correlacionar-ho amb lesions de isquiotibials (IT) prèvies, segons gènere i dominància. Recollir prospectivament la aparició de lesions i relacionar-les amb les troballes de força i flexibilitat

Material i Mètodes: Estudi descriptiu retrospectiu d’una mostra de 45 jugadors d’hoquei d’elit (30 homes i 15 dones) en els que s’avaluen a la pretemporada els escurçaments musculars de IT, psoes ilíac, d’adductors, de quàdriceps i bessons. Mitjançant dinamometria isocinètica es registren els moments generats per extensors i flexors de genoll a modalitat concèntrica i excèntrica (els segons). Es calculen les diferencies bilaterals. Igualment es calculen els ratis agonista/antagonista conc/conc i combinats excèntric de flexors/ concèntric d’extensors per estimar desequilibris de força muscular. Es recullen les lesions prèvies IT. Prospectivament s’avaluen les lesions posteriors a l’avaluació.

Resultats: Tots els registres de Peak Torque (PT) són superiors en homes que en dones però no hi ha diferències pel que fa a les diferències bilaterals. Els ratis tendeixen a ser superiors en dones i de forma significativa en el rati cc I/Q 240ºs-1. . Les dones són més flexibles de quàdriceps, adductors esquerres i psoes ilíac dret. Tant en homes com en dones es detecten valors més alts de PT a la dreta que a l’esquerre. En homes amb lesió prèvia de IT s’observen de forma significativa PT més alts, ratis cc I/Q 60ºs-1 més alts [ratis cc I/Q 60ºs-1 >0,79 (0,63±0,08) ] aquest últim a diferencia dels jugadors de futbol, i un augment en flexibilitat d’adductors. Trobem correlació positiva entre flexibilitat i força. En dones amb lesió prèvia tenen tendència a ser més flexibles i PT més alts però no de forma significativa. En els ratis trobem més variabilitat. En alguns grups musculars presenten correlació negativa entre flexibilitat i força.

Conclusions: El perfil de flexibilitat i força és diferent en funció del sexe, dominància així com també en funció de l’esport. En homes amb lesions d’IT prèvies es registra un desequilibri muscular que indica un dèficit relatiu d’extensors respecte als flexors de genoll. En dones no s’ha pogut demostrar cap relació entre ratis agonista antagonista i lesions prèvies.

(en aquests moments falta completar l’anàlisi de les lesions aparegudes després de la avaluació isocinètica i d’escurçaments per analitzar la seva validesa predictiva, un cop fet això el projecte conclourà amb la producció d’un manuscrit).

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies